Wigner RCP, Institute for Particle and Nuclear Physics
Department of High Energy Physics

Hadron Physics Research Group
(Hadronfizika kutatócsoport)

Distinguished "Wigner Research Group" 2019

We study the strong interaction with experimental investigation and analysis of high energy collisions between hadrons (mostly protons and nuclei).

Colleagues: Bencédi, Gyula, Hegyi, Sándor; Varga-Kőfaragó, Mónika; Pálla, Gabriella; Siklér, Ferenc; Vértesi, Róbert;
Contributors: Fodor, Zoltán; Futó, Endre; Jancsó, Gábor; Kecskeméti, József; Seres, Zoltán
Students: Gyulai, László; Frajna, Eszter; Misák, Anett; Rádl, Attila; Sudár, Ákos; Surányi, Olivér; Szigeti, Balázs Endre; Varga, Zoltán

Documents

Subgroups and colleagues (Alcsoportok és munkatársak)

CERN-ALICE

Webpages: alice.kfki.hu Html aliweb.cern.ch Html

%TABLEBEGIN%

Vértesi, Róbert PhD
senior researcher (tudományos főmunkatárs)
group leader, Wigner RCP Hadron physics (csoportvezető, Wigner FK Hadronfizika)
deputy group leader, ALICE-Budapest (csoportvezető-helyettes, ALICE-Budapest)
Varga-Kőfaragó, Mónika PhD
research fellow (tudományos munkatárs)
Postdoctoral Fellow of the Hungarian Academy of Sciences
Futó, Endre CSc
contributor (külső)
Bencédi, Gyula
PhD student (doktorandusz)
Szigeti, Balázs
student (hallgató) at Eötvös U
Varga, Zoltán
PhD student (doktorandusz) at ELTE
Sudár, Ákos
student (hallgató) at BME
Frajna, Eszter
MSc student (hallgató) at BME
Gyulai, László
MSc student (hallgató) at BME
Misák, Anett
BSc student (hallgató) at BME

CERN-CMS Hadron Physics

Webpages: https://cms.cern Html Wigner twiki Twiki

%TABLEBEGIN%

Siklér, Ferenc DSc
scientific advisor (tudományos tanácsadó)
group leader (csoportvezető)
Surányi, Olivér
PhD student (doktorandusz) at Eötvös U
Rádl, Attila
PhD student (doktorandusz) at Eötvös U

CERN-NA61 (Shine)

Webpage: shine.web.cern.ch Html

%TABLEBEGIN%

Fodor, Zoltán CSc
contributor (külső)

CERN-NA49

Webpage: na49info.web.cern.ch Html

%TABLEBEGIN%

Pálla, Gabriella DSc
prof emerita

GSI-FOPI

Webpage: https://web-docs.gsi.de/~fopiwww Html

%TABLEBEGIN%

Kecskeméti, József CSc
contributor (külső)
Seres, Zoltán CSc
contributor (külső)

Phenomenology, other experiments

%TABLEBEGIN%

Hegyi, Sándor
research fellow (tudományos munkatárs)
Jancsó, Gábor DSc
contributor (külső)
Részecskefizikai Diákműhely [Mesterkurzus]

Grants

ALICE OTKA K 106119 Attometer physics phenomena: experimental and theoretical studies at the CERN LHC ALICE detector Html
CMS OTKA NK 81447 Hungary in the CMS experiment of the Large Hadron Collider Html
CMS SNSF SCOPES 128079 First years of data taking with the CMS experiment at the LHC Html
CMS, indep OTKA K 81614 New analysis methods and tests of quantum chromodynamics at the LHC Html
CMS OTKA K 109703 Consortional main: Hungary in the CMS experiment of the Large Hadron Collider Html
CMS SNSF SCOPES 152601 Preparation for and exploitation of the CMS data taking at the next LHC run Html
Independent EC FP7 C 262025 Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators (AIDA) Html
CMS OTKA K 128786 Consortional assoc.: Novel tests of the strong interaction with the CERN CMS experiment NEW Html

Recent publications

ALICE CMS hadron NA61 NA49 FOPI Independent

-- FerencSikler - 2012-10-24


This topic: HEP > HadronPhysics
Topic revision: r138 - 2019-09-18 - FerencSikler
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback