TWiki> HEP Web>WebHome (revision 138)EditAttach

Wigner RCP, Institute for Particle and Nuclear Physics
Department of High Energy Physics
(Nagyenergiás Fizikai Osztály)

Particle Detectors (Részecskedetektorok) Hadron Physics _(Hadronfizika)_ Standard Model and Search for New Physics _(Standard modell és új fizika keresése)_

Department head (osztályvezető): Siklér, Ferenc
Belső információk Key, Ismeretterjesztés Viewtopic, Szobák, terület Html térkép Svg, Levelezés Mail
Dokumentumszerver Doc (log in at the bottom to get all the documents)

"A kollégák
hétfőn és csütörtökön 12:30-15:00 óráig,
kedden és pénteken 9:00-12:00 óráig kereshetik fel személyesen az ügyintézőket,
szerdán a félfogadás szünetel."
Opening hours
Mon, Thu: 12:30-15:00
Tue, Fri: 9:00-12:00
Closed on Wed

Nyomtatványok: Wigner FK dolgozó részére Xls nem Wigner FK dolgozó és külső munkatárs részére Xls útmutató Rtf
A kiküldésért anyagilag felelős személy (témavezető) a kitöltött kiküldetési rendelvényt levélben juttassa el az osztályvezetőhöz. Az osztályvezető – az engedély kiadásának jeléül – továbbítja a kiküldetési rendelvényt a Titkárságra és az utazást szervező kollégáknak. Az utazás lebonyolítását érintő kérdésekben az utazást szervező kolléganők az utazási rendelvény hivatalos megérkezése után lépnek kapcsolatba az utazóval.
A levél ’Subject’ mezője így nézzen ki:
KULFKIKULD/NFO/KovácsJános/2013.04.20-05.02/Hová

http://wigner.mta.hu/ugyint/szabadsag.php
A bejelentkezés a wigneres e-mailcím és a spamszűrési jelszópárossal a lehetséges.

http://wigner.mta.hu/ugyint/beszerzes.php
A bejelentkezés a wigneres e-mailcím és a spamszűrési jelszópárossal a lehetséges.

A H.323 felületén csatlakozz a "CERN Vidyo gateway"-hez (vidyogw.cern.ch, 137.138.248.204), majd add meg a megbeszélés extensionjét, a végén a # jellel. A kéken világító mikrofon lesz aktív.
A PC-ről lehet vetíteni, de megosztáshoz onnan is be kell lépni a vidyoba. Ekkor a PC-hez csatlakoztatott mikrofont le kell tiltani.

Research groups (_Kutatócsoportok)

Calls for proposals (_Aktuális pályázatok)

In the news (A hírekben)

Events, meetings _(Események, megbeszélések)

Az RMI Médiaterem foglalásai
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszélései (twiki)

Seminars (Szemináriumaink) (indico), Megbeszéléseink (indico)

Schools, education _(Iskolák, oktatás)

Grants _(Pályázati támogatások)

  • Projects supported by the Hungarian Scientific Research Fund (OTKA): Htmlen Htmlhu

Local info

Links

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r312 | r140 < r139 < r138 < r137 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r138 - 2014-09-21 - FerencSikler
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback