TWiki> HEP Web>WebHome (revision 116)EditAttach

Wigner RCP, Institute for Particle and Nuclear Physics
Department of High Energy Physics
(Nagyenergiás Fizikai Osztály)

Particle Detectors (Részecskedetektorok) Hadron Physics _(Hadronfizika)_ Standard Model and Search for New Physics _(Standard modell és új fizika keresése)_

Department head (osztályvezetõ): Siklér, Ferenc
Belsõ információk Key, Szobák, terület Html térkép Svg, Dokumentumszerver Doc

"A kollégák
hétfõn és csütörtökön 12:30-15:00 óráig,
kedden és pénteken 9:00-12:00 óráig kereshetik fel személyesen az ügyintézõket,
szerdán a félfogadás szünetel."
Opening hours
Mon, Thu: 12:30-15:00
Tue, Fri: 9:00-12:00
Closed on Wed

Nyomtatványok: Wigner FK dolgozó részére Xls nem Wigner FK dolgozó és külsõ munkatárs részére Xls útmutató Rtf
A kiküldésért anyagilag felelõs személy (témavezetõ) a kitöltött kiküldetési rendelvényt levélben juttassa el az osztályvezetõhöz. Az osztályvezetõ – az engedély kiadásának jeléül – továbbítja a kiküldetési rendelvényt a Titkárságra és az utazást szervezõ kollégáknak. Az utazás lebonyolítását érintõ kérdésekben az utazást szervezõ kolléganõk az utazási rendelvény hivatalos megérkezése után lépnek kapcsolatba az utazóval.
A levél ’Subject’ mezõje így nézzen ki:
KULFKIKULD/NFO/KovácsJános/2013.04.20-05.02/Hová

http://wigner.mta.hu/ugyint
A bejelentkezés a wigneres e-mailcím és a spamszûrési jelszópárossal a lehetséges.

http://wigner.mta.hu/ugyint
A bejelentkezés a wigneres e-mailcím és a spamszûrési jelszópárossal a lehetséges.

A H.323 felületén csatlakozz a "CERN Vidyo gateway"-hez, majd add meg a megbeszélés extensionjét, a végén a # jellel. A kéken világító mikrofon lesz aktív.
A PC-rõl lehet vetíteni, de megosztáshoz onnan is be kell lépni a vidyoba. Ekkor a PC-hez csatlakoztatott mikrofont le kell tiltani.

Research groups ( _Kutatócsoportok)

Calls for proposals ( _Aktuális pályázatok)

In the news ( A hírekben)

Events, meetings _(Események, megbeszélések)

Az RMI Médiaterem foglalásai
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszélései (twiki)

Seminars (Szemináriumaink) (indico), Megbeszéléseink (indico)

Schools, education _(Iskolák, oktatás)

Grants _(Pályázati támogatások)

  • Projects supported by the Hungarian Scientific Research Fund (OTKA): Htmlen Htmlhu

Links

Using Wigner Git

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r312 | r118 < r117 < r116 < r115 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r116 - 2014-05-16 - SonaPochybova
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback