TWiki> HEP Web>WebHome (revision 115)EditAttach

Wigner RCP, Institute for Particle and Nuclear Physics
Department of High Energy Physics
(Nagyenergiás Fizikai Osztály)

Particle Detectors (Részecskedetektorok) Hadron Physics _(Hadronfizika)_ Standard Model and Search for New Physics _(Standard modell és új fizika keresése)_

Department head (osztályvezető): Siklér, Ferenc
Belső információk Key, Szobák, terület Html térkép Svg, Dokumentumszerver Doc

"A kollégák
hétfőn és csütörtökön 12:30-15:00 óráig,
kedden és pénteken 9:00-12:00 óráig kereshetik fel személyesen az ügyintézőket,
szerdán a félfogadás szünetel."
Opening hours
Mon, Thu: 12:30-15:00
Tue, Fri: 9:00-12:00
Closed on Wed

Nyomtatványok: Wigner FK dolgozó részére Xls nem Wigner FK dolgozó és külső munkatárs részére Xls útmutató Rtf
A kiküldésért anyagilag felelős személy (témavezető) a kitöltött kiküldetési rendelvényt levélben juttassa el az osztályvezetőhöz. Az osztályvezető – az engedély kiadásának jeléül – továbbítja a kiküldetési rendelvényt a Titkárságra és az utazást szervező kollégáknak. Az utazás lebonyolítását érintő kérdésekben az utazást szervező kolléganők az utazási rendelvény hivatalos megérkezése után lépnek kapcsolatba az utazóval.
A levél ’Subject’ mezője így nézzen ki:
KULFKIKULD/NFO/KovácsJános/2013.04.20-05.02/Hová

http://wigner.mta.hu/ugyint
A bejelentkezés a wigneres e-mailcím és a spamszűrési jelszópárossal a lehetséges.

http://wigner.mta.hu/ugyint
A bejelentkezés a wigneres e-mailcím és a spamszűrési jelszópárossal a lehetséges.

A H.323 felületén csatlakozz a "CERN Vidyo gateway"-hez, majd add meg a megbeszélés extensionjét, a végén a # jellel. A kéken világító mikrofon lesz aktív.
A PC-ről lehet vetíteni, de megosztáshoz onnan is be kell lépni a vidyoba. Ekkor a PC-hez csatlakoztatott mikrofont le kell tiltani.

Research groups (_Kutatócsoportok)

Calls for proposals (_Aktuális pályázatok)

In the news (A hírekben)

Events, meetings _(Események, megbeszélések)

Az RMI Médiaterem foglalásai
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszélései (twiki)

Seminars (Szemináriumaink) (indico), Megbeszéléseink (indico)

Schools, education _(Iskolák, oktatás)

Grants _(Pályázati támogatások)

  • Projects supported by the Hungarian Scientific Research Fund (OTKA): Htmlen Htmlhu

Links

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r312 | r117 < r116 < r115 < r114 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r115 - 2014-05-08 - FerencSikler
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback