Difference: WebHome (311 vs. 312)

Revision 3122022-09-26 - FerencSikler

Line: 1 to 1
 

Wigner RCP, Institute for Particle and Nuclear Physics
Department of High Energy Physics
(Nagyenergiás Fizikai Osztály)

Line: 50 to 50
 
<--/twistyPlugin twikiMakeVisibleInline-->
"A kollégák
Changed:
<
<
hétfőn és csütörtökön 12:30-15:00 óráig,
kedden és pénteken 9:00-12:00 óráig kereshetik fel személyesen az ügyintézőket,
szerdán a félfogadás szünetel."
>
>
hétfőn 12:30-15:00 óráig,
kedden 9:00-12:00 óráig,
csütörtökön 10:00-12:00 és 13:00-15:00 között kereshetik fel személyesen az ügyintézőket,
szerdán és pénteken a félfogadás szünetel."
 
Opening hours
Changed:
<
<
Mon, Thu: 12:30-15:00
Tue, Fri: 9:00-12:00
Closed on Wed
>
>
Mon: 12:30-15:00
Tue: 9:00-12:00
Thu: 10:00-12:00 and 13:00-15:00
Closed on Wed and Fri
 
<--/twistyPlugin-->
%TWISTY{mode="div" showimgleft="/twiki/pub/TWiki/TWikiDocGraphics/toggleopen-small.gif"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback