Difference: HepAlumni (15 vs. 16)

Revision 162020-09-07 - FerencSikler

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Wigner RCP, Institute for Particle and Nuclear Physics
Department of High Energy Physics
(Nagyenergiás Fizikai Osztály)

Alumni (Volt kollégák)

Agócs, András
PhD student, young researcher (fiatal kutató), -2013
  Krizsán, József
student (hallgató), -2013
Csilling, Ákos PhD, -2015
Hidas, Pál PhD
senior researcher (tudományos főmunkatárs), †2015
Dénes, Ervin PhD
contributor (külső), †2015
Englert, Dávid
MSc (hallgató), 2013-2015
Bartók, Márton
PhD student, young researcher (fiatal kutató), 2013-2015
Házi András
young researcher (fiatal kutató), -2015
Vesztergombi, György DSc
emeritus, †2016
Zsigmond, Anna Julia
PhD, young researcher (fiatal kutató), 2012-2015
Manno, István CSc
contributor (külső), †2016
Tölyhi, Tamás
fejlesztőmérnök, -2016
Pochybová, Sona
PhD student, young researcher (fiatal kutató), -2016
Kiss, Gábor
PhD student, young researcher (fiatal kutató), -2016
Lowe, Andrew PhD
research fellow (tudományos munkatárs), 2012-2016
Hunyadi Ádám
PhD student, young researcher (fiatal kutató), 2016-2017
Krajczár, Krisztián PhD
young researcher (fiatal kutató)
on leave, research fellow at MIT, -2017
Imrek, József
on leave at CERN, -2018

<--  
-->

-- FerencSikler - 2013-04-05

META FILEATTACHMENT attachment="csilling.jpg" attr="h" comment="" date="1469782817" name="csilling.jpg" path="csilling.jpg" size="3014" stream="csilling.jpg" tmpFilename="/usr/tmp/CGItemp20575" user="FerencSikler" version="1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback