Difference: WeeklyBudapestDebrecenMeetings (429 vs. 430)

Revision 4302017-05-26 - DezsoHorvath

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="NewPhysics"

A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszélései

a NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával

Line: 11 to 11
 
Idő (általában): hétfő, 11:00
Added:
>
>

2017. május 29.

* 14:00. Mónika Kőfaragó (Wigner RCP): "Studying the flowing quark-gluon plasma with angular correlations at ALICE" (https://indico.cern.ch/event/642433/)

 

2017. május 15.

* 14:00. Makovec Alajos (Atomki): "Új típusú száloptikai érzékelők kifejlesztése és alkalmazása nagyenergiás fizikában"

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback