Difference: MCrecipe (1 vs. 4)

Revision 42015-04-09 - MartonBartok

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="CmsSusy"

MC recipies

Line: 62 to 62
 #-------------------------------------------------------
Added:
>
>
Példa Run2 MC RECO konfig fájl készítésére:
Config fájl készítése cmsDriver-el:
cmsDriver.py MinBias_13TeV_cfi.py -s DIGI,L1,DIGI2RAW,RAW2DIGI,RECO --mc --conditions auto:run2_mc --pileup=NoPileUp --beamspot NominalCollision2015 --magField 38T_PostLS1 --customise SLHCUpgradeSimulations/Configuration/postLS1Customs.customisePostLS1 -n 10 --no_exec

Az input dataset-et/fájlt (GEN-SIM) utólag lehet módosítani, vagy előre beírni a következő kapcsolóval:

--filein file:input.root
A pileup mixelést az alábbi recept szerint lehet módosítani: http://www.grid.kfki.hu/twiki/bin/view/CMS/CMSDriverGuide#II_5_Do_full_reco_on_GEN_SIM_MC
 -- AndrasHazi - 2015-02-23

Revision 32015-02-25 - TamasVami

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="CmsSusy"

MC recipies

Changed:
<
<
cmsDriver.py MinBias_TuneZ2star_8TeV_pythia6_cff.py -s GEN,SIM,DIGI,L1,DIGI2RAW,RAW2DIGI,L1Reco,RECO --conditions=auto:startup 

>
>
cmsDriver.py MinBias_TuneZ2star_8TeV_pythia6_cff.py -s GEN,SIM,DIGI,L1,DIGI2RAW,RAW2DIGI,L1Reco,RECO --conditions=auto:startup 

 --pileup=NoPileUp --eventcontent=FEVT --datatier GEN-SIM-RECO -n 5 --no_exec
Deleted:
<
<
Magyarázat:
 
Changed:
<
<
-s
>
>
Magyarázat:
 
Added:
>
>
-s
 
 • GEN : részecskék generálása + GenParticles + GenJets
 • SIM : Geant4 detektorszimuláció
 • DIGI : a detektor válasza
Line: 19 to 18
 
 • L1Reco : L1 rekonstrució
 • RECO: teljes esemény rekonstrukcióa
 • HLT : High Level Trigger
Changed:
<
<
  • HLT-t lehet specifikálni: (pl HLT:GRun), többi lehetőség itt:
http://cmslxr.fnal.gov/lxr/source/HLTrigger/Configuration/python
>
>
  • HLT-t lehet specifikálni: (pl HLT:GRun), többi lehetőség itt:
   http://cmslxr.fnal.gov/lxr/source/HLTrigger/Configuration/python
  --conditions=auto:startup
Line: 34 to 32
  --no_exec, ne futtassa le, csak hozza létra a python file-t
Added:
>
>
Más opciók: --fast Gyors szimuláció, részletek:
 
Added:
>
>
https://twiki.cern.ch/twiki/bin/viewauth/CMS/FastSim https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/CMSPublic/SWGuideFastSimulationExamples
 
Changed:
<
<
Más opciók: --fast Gyors szimuláció, részletek: https://twiki.cern.ch/twiki/bin/viewauth/CMS/FastSim https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/CMSPublic/SWGuideFastSimulationExamples
>
>
--filein, Bemeneti file megadása
 
Changed:
<
<
--filein Bemeneti file megadása
>
>
--geometry, Geometria, részletek:
 
Deleted:
<
<
--geometry=
 http://cmslxr.fnal.gov/lxr/source/Configuration/StandardSequences/python/
Changed:
<
<

DB csere:

import CalibTracker.Configuration.Common.PoolDBESSource_cfi

>
>
DB csere:
import CalibTracker.Configuration.Common.PoolDBESSource_cfi

 # --------------------- SiPixelQuality ----------------- process.SiPixelQualityDBReader = cms.ESSource("PoolDBESSource", BlobStreamerName = cms.untracked.string('TBufferBlobStreamingService'),
Line: 63 to 54
  toGet = cms.VPSet( cms.PSet( record = cms.string('SiPixelQualityFromDbRcd'),
Changed:
<
<
tag = cms.string('SiPixelQuality_PilotBlade')
>
>
tag = cms.string('SiPixelQuality_v20')
  ) ) )

Revision 22015-02-23 - TamasVami

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="CmsSusy"

MC recipies

Added:
>
>
cmsDriver.py MinBias_TuneZ2star_8TeV_pythia6_cff.py -s GEN,SIM,DIGI,L1,DIGI2RAW,RAW2DIGI,L1Reco,RECO --conditions=auto:startup 
--pileup=NoPileUp --eventcontent=FEVT --datatier GEN-SIM-RECO -n 5 --no_exec
Magyarázat:

-s

 • GEN : részecskék generálása + GenParticles + GenJets
 • SIM : Geant4 detektorszimuláció
 • DIGI : a detektor válasza
 • L1: L1 trigger szimuláció
 • DIGI2RAW : DIGI jelek RAW formátumba való konvertálása
 • RAW2DIGI : RAW formátumból DIGI-be konvertál
 • L1Reco : L1 rekonstrució
 • RECO: teljes esemény rekonstrukcióa
 • HLT : High Level Trigger
  • HLT-t lehet specifikálni: (pl HLT:GRun), többi lehetőség itt:
http://cmslxr.fnal.gov/lxr/source/HLTrigger/Configuration/python

--conditions=auto:startup

https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/CMSPublic/SWGuideFrontierConditions

--eventcontent=

Részletek a file elején: http://cmslxr.fnal.gov/lxr/source/Configuration/EventContent/python/EventContent_cff.py

-n SZÁM, ahol SZÁM az hogy hány eseményen fusson a szimuláció

--no_exec, ne futtassa le, csak hozza létra a python file-t

Más opciók: --fast Gyors szimuláció, részletek: https://twiki.cern.ch/twiki/bin/viewauth/CMS/FastSim https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/CMSPublic/SWGuideFastSimulationExamples

--filein Bemeneti file megadása

--geometry= http://cmslxr.fnal.gov/lxr/source/Configuration/StandardSequences/python/

DB csere:

import CalibTracker.Configuration.Common.PoolDBESSource_cfi
# --------------------- SiPixelQuality -----------------
process.SiPixelQualityDBReader = cms.ESSource("PoolDBESSource",
	BlobStreamerName = cms.untracked.string('TBufferBlobStreamingService'),
  DBParameters = cms.PSet(
	  messageLevel = cms.untracked.int32(0),
	  authenticationPath = cms.untracked.string('')
	),
	connect = cms.string ('sqlite_file:/data/vami/PilotBlade/SiPixelQuality_PilotBlade.db'),
  toGet = cms.VPSet(
  	cms.PSet(
			record = cms.string('SiPixelQualityFromDbRcd'),
			tag = cms.string('SiPixelQuality_PilotBlade')
    )
  )
)
process.es_prefer_Quality = cms.ESPrefer("PoolDBESSource","SiPixelQualityDBReader")
#-------------------------------------------------------
 
Deleted:
<
<
- 8 TeV MinBias :
 
Deleted:
<
<
cmsDriver.py MinBias _TuneZ2star_8TeV_pythia6_cff.py -s GEN,SIM --conditions auto:startup --datatier GEN-SIM --eventcontent FEVTDEBUG -n 10 --fileout minb_gensim_psimhittest.root
 

Revision 12015-02-23 - AndrasHazi

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="CmsSusy"

MC recipies

- 8 TeV MinBias :

cmsDriver.py MinBias _TuneZ2star_8TeV_pythia6_cff.py -s GEN,SIM --conditions auto:startup --datatier GEN-SIM --eventcontent FEVTDEBUG -n 10 --fileout minb_gensim_psimhittest.root

-- AndrasHazi - 2015-02-23

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback