English Magyar

Grid Szolgáltatások

Wigner FK RMI Grid kapcsolódó linkek:

GOCDB: A Grid Operations Centre DB (GOCDB) oldal általános információt nyújt az LCG-ben részt vevõ site-okról. Itt találhatóak különféle információk a számítási erõforrásokról, tervezett karbantartási idõszakokról, valamint a site adminisztrátorok és egyéb kontaktok listája is itt lelhetõ fel.

EGI Operations Portal: Menedzsment eszköz, az EGI és kapcsolódó VO-król nyújt információkat. Minden EGI résztvevõ az adott szerepkörének megfelelõ információkhoz juthat hozzá.

EGEE CE ROC: A szervezet tagja az európai Grid Supportnak (2010-ig), és az EGEE mûveleti és menedzsment résztevékenységének. A résztevékenység feladata létrehozni, mûködtetni, támogatást nyújtani az európai grid infrastruktúrának, az európai erõforrás központoknál számítási, tárolási és információs erõforrások biztosítása.

Magyar Grid Kompetencia Központ (MGKK): Az EGEE projekt befejezõdésével és az EGI-Inspire projekt elindításával a CE ROC-ot az egyes NGI (Nemzeti Grid Iniciatívák) váltották fel 2010-tõl.

Monitoring linkek:

A monitorozó site-ok segítségével képet kaphat a Wigner FK RMI Gridjének szerepérõl az EGI-Inspire projektben.